Školská 32
110 00 Praha 1
Tel: +420 603 874 080
Email: info@vopenkova.cz

Poskytujeme právní služby v oblasti občanského, rodinného a zdravotnického práva se zaměřením na řešení sporů.

Máte-li zájem o schůzku či konzultaci, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 603 874 080 nebo na emailu info@vopenkova.cz.

Více informací o našich službách se dozvíte na webových stránkách, které pro Vás aktuálně připravujeme.

Mgr. Zdenka Vopěnková vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Samostatnou advokátkou je od roku 2016. Ve své praxi se zaměřuje zejména na soudní a mimosoudní řešení sporů. Od roku 2023 je také mediátorkou zapsanou v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Specializuje se na spory z oblasti občanského a obchodního práva, zejm. spory plynoucí ze smluv o dílo ve stavebnictví, spory týkající se vlastnických a nájemních vztahů, vypořádání společného jmění manželů a spory o náhrady škody a nemajetkové újmy. Pravidelně zastupuje klienty před soudy všech stupňů včetně soudu Ústavního. Jako spoluautorka se podílela na komentáři k novému občanskému zákoníku.